Nem áll le az élet a gazdaságban, zavartalanul folytatódnak az üzleti utak és a teherszállítás

2020-08-30 23:32:00
A teljes belső határon ideiglenesen visszaállítja a határellenőrzést szeptember elsejétől a kormány a Magyar Közlönyben vasárnap megjelent kormányrendelet értelmében. A védelmi intézkedések ellenére az élet a gazdaságban nem áll le, az üzleti célú utazások és az árufuvarozás zavartalanul folytatódik.

Külföldről érkező magyar állampolgárok

A nem magyar állampolgárok alapvetően nem léphetnek be Magyarországra szeptembertől, általában valamilyen méltányolható indok szükséges ehhez. Például ha valakinek van magyarországi tartózkodási engedélye, szállítmányozásban vesz részt, üzleti úton van, esetleg sportoló vagy sportszakember.

A külföldről érkező magyar állampolgárok, illetve állampolgársággal nem rendelkező családtagjaik személyforgalmi beléptetéskor egészségügyi vizsgálaton eshetnek át. Ha ez a fertőzés gyanúját állapítja meg, akkor a belépők kijelölt karanténba, vagy ha az nem jelent járványügyi kockázatot, hatósági házi karanténba kerülnek. Ha a vizsgálat nem állapítja meg a fertőzés gyanúját, a belépők a járványügyi hatóság által kijelölt karanténba, vagy hatósági házi karanténba kerülnek 14 napra. Ez alól felmentést két, legalább 48 óra különbséggel elvégzett molekuláris biológiai vizsgálat (PCR-teszt) adhat.

Kontaktkutatásos fertőzés gyanúja esetén

Kontaktkutatásos fertőzés gyanúja esetén az első vizsgálatot attól a naptól számított negyedik napon lehet megkezdeni, amikor a kontaktszemély a fertőzöttel érintkezett. A rendelet szerint a magánútlevéllel, valamint egyéb úti okmánnyal végrehajtott nem hivatalos célú határátlépésnél a magyar állampolgárral azonos megítélés alá esnek azok és családtagjaik, akik Magyarországon állandó tartózkodásra jogosultak, valamint azok, aki rendelkeznek az idegenrendészeti hatóság 90 napot meghaladó idejű magyarországi tartózkodásra kiadott engedélyével, illetve a magyarországi sportszervezetek versenyzői, sportszakemberei és delegáltjai, ha külföldi nemzetközi sporteseményen való részvételt követően lépnek be az országba.

Teherforgalom

A rendelet hatálya nem is terjed ki a teherforgalomban és a hivatalos útlevéllel történő határátlépésre,

valamint azokra, akik a belépéskor hitelt érdemlően igazolják, hogy a megelőző hat hónapban átestek koronavírus-fertőzésen.

A rendelet szerint a nem magyar állampolgárok személyforgalomban Magyarország területére viszont nem léphetnek be. Ez alól felmentést csak a rendőrség adhat, például a magyarországi bírósági vagy hatósági eljárásban való részvétel, meghívólevéllel igazolt üzleti célú tevékenység vagy egyéb munkavégzés, beutalóval igazolt egészségügyi ellátás igénybevétele, tanulmányi vagy vizsgakötelezettség teljesítése, a fuvarfeladat kiindulópontjára történő eljutás vagy onnan hazatérés személyforgalomban, családi eseményeken – házasságkötés, keresztelő, temetés – való részvétel, hozzátartozó gondozása, ápolása, kiemelt jelentőségű, nemzetközi sport-, kulturális, illetve egyházi rendezvényen történő részvétel vagy más méltányolható ok esetén.

A kérelem előre, elektronikus úton magyarul és angolul nyújtható be, beadhatja törvényes képviselő vagy meghatalmazott is

– írták.

A kérelmet a belépés helye szerinti illetékes rendőri szervnek kell benyújtani, a Liszt Ferenc repülőtér esetében például a XVIII. kerületi rendőrkapitányságnak.

A kérelem kizárólag elektronikus úton terjeszthető elő. A kérelemben fel kell tüntetni a beutazás célját, meg kell nevezni a személyazonosításra alkalmas, az államhatár átlépéséhez használni kívánt okmányt, meg kell adni az okmány azonosító számát, valamint a kérelemhez csatolni kell (amennyiben az lehetséges), a beutazás célját igazoló irat másolatát, meghatalmazottal való eljárás esetében a meghatalmazást.

A kérelmet kizárólag elektronikusan, cégkapuról vagy ügyfélkapuról lehet beküldeni egy űrlapon keresztül. Ha erre nincs lehetőség, a rendőrség internetes honlapján elérhető intelligens űrlap segítségével tehető meg mindez. A kérelmet a rendőri szerv csak akkor utasítja el, ha a beutazás céljával kapcsolatban kétség merül fel, vagy ha a beutazás járványügyi, közbiztonsági vagy nemzetbiztonsági szempontból kockázatos – ugyanakkor fellebbezést is be lehet nyújtani, amit a megyei (fővárosi rendőr-főkapitányság bírál el).

A szomszédos államok polgárai és az ott élő magyar állampolgárok

Az ingázást is lehetővé teszik: a szomszédos államok polgárai és az ott élő magyar állampolgárok Magyarország területére legfeljebb 24 órára az államhatártól számított 30 kilométeres távolságon belülre beléphetnek, de ezt a sávot nem hagyhatják el. Szintén beléphetnek az ebben a 30 kilométeres sávban élő magyarok is, ha 24 óránál kevesebbet tartózkodtak a szomszédos állam határától számított 30 kilométeres sávban.

Gazdasági szempontból az egyik legfontosabb tudnivaló, hogy a közlönyben megjelent friss belügyminiszteri rendelet szerint

az üzleti céllal érkezők bármely állam területéről beléphetnek Magyarországra.

Még a külföldiek tranzitáthaladása is engedélyezett (belépéskor egészségügyi vizsgálatot követően), ha fertőzés gyanúja nem merül fel, a belépő rendelkezik a schengeni határellenőrzési kódexben előírt beutazási feltételekkel, igazolja utazásának célját, célországát, és a célországhoz utazás útvonalán fekvő szomszédos államba a belépése biztosított. A tranzitforgalom csak meghatározott útvonalon lehetséges, csak bizonyos pihenőkön megállva, és legfeljebb 24 óráig – közölték.

Nemzetközi sporteseményen való részvétel

Külföldi nemzetközi sporteseményen való részvételét követően a magyarországi sportszervezet versenyzője, sportszakembere, vagy a magyarországi sportszervezet általi delegált számára a hatósági házi karantén helyeként a sportszervezet által sporttevékenység végzésére használt ingatlan területét is ki kell jelölni. Így a sportoló a hatósági házi karantén ideje alatt a lakóhelye vagy tartózkodási helye és a sporttevékenység végzésére használt ingatlan között mozoghat, az edzésen részt vehet.

A magyarországi nemzetközi sportrendezvényre érkező nem magyar résztvevők – a nézők kivételével – akkor léphetnek be Magyarországra, ha a megelőző 5 napban legalább 48 órás különbséggel végzett két negatív PCR-teszt eredményét magyar vagy angol okirattal igazolják. Ettől eltérően az Európai Labdarúgó Szövetség protokolljára figyelemmel a résztvevők egy három napnál nem régebbi negatív PCR-teszttel is beléphetnek az országba. Közölték: a kormány a kiemelt sportrendezvényeknél követendő járványügyi előírásokra külön rendeletet dolgozhat ki.

Katonai konvojok

Katonai konvojok is beléphetnek Magyarország területére, és az országon át is haladhatnak, ha a csapatmozgás során kizárólag technikai eszköz, felszerelés és az állomány mozgatása történik, valamint a szomszédos országok részéről biztosított a határátlépés. A közlönyben megjelent az is, hogy a Magyar Honvédség közreműködik az egészségügyi válsághelyzet alatt a határellenőrzési és a határvédelmi feladatokban, a járőrözésben, az operatív törzs felkérésére egyes létesítmények fertőtlenítésében, szükség esetén tranzitáthaladással összefüggő kísérési feladatokban vagy őrzés-védelmi feladatokban.

(MTI, Mandiner, Makronóm, HVG, Magyar Közlöny; fotó: MTI/Varga György