Üres kasszát talált és mindenki felmondott, de nem adta fel Golop fiatal polgármestere

2022. július 9. 15:08
Már történelemszakos egyetemistaként is a falu eredetét és a Vay család múltját vizsgálta Golop fiatal polgármestere, Angelovics Helga. A faluban sokan kétkedve fogadták, sőt az önkormányzati alkalmazottak fel is mondtak a választások után, de a falu polgármestere nem adta fel és kitartott a település fejlesztése mellett. Golopon megválasztása óta virágzik a turizmus és egyre többen ismerik meg a Vay család múltját.
A cikk szerzői: Ádám Rebeka Nóra és Takács Zsolt

2019-ben Golop független polgármesterévé választották. Mit jelent a mai közéletben függetlennek lenni?

Nem akartam, hogy politikai pártokhoz kössenek, csak tenni akartam a településért.

Ön előtt majdnem húsz évig nem volt női polgármestere a falunak. Tapasztal bármiféle nehézséget e téren?

Nem, sőt. Sokan elismerően nyilatkoznak a faluszépítő munkáink kapcsán, és sok segítséget is kapok.

Az érdekérvényesítés hogyan megy fiatal nőként?

Nagyon kitartó, céltudatos és makacs vagyok, s minden tőlem telhetőt megteszek a céljaim eléréséért. De természetesen a családom és legfőképp a férjem, aki hasonló területeken is tevékenykedik mindenben a segítségemre van.

Érte hátrányos megkülönböztetés női vezetőként?

Nem. Inkább csak attól tartottak, hogy a családalapítás miatt háttérbe fog szorulni a falu irányítása.

Nagyon erős a családom támogatása, nélkülük sokkal nehezebb lenne.

Jónak gondolom magamat pályázatírásban, kapcsolatépítésben, de apukám látja el a falugondnoki feladatokat, mert abban ő a legjobb.

10 évet élt Budapesten Mivel foglalkozott mielőtt polgármesterré választották?

Történelem szakos egyetemistaként kerültem Budapestre, majd történelmet tanítottam, de nagyon sokszor jártam haza már akkor is. 2019-ben kértek fel arra, hogy tegyek valamit a Golopon élő fiatalokért, mivel rengeteg fiatal hagyta el a falut. 2015-ben még 650 lakosa volt a községnek, amely 2019-re 550 főre csökkent. A munkám és a szellemi közeg Budapesthez köt,

szeretek a fővárosban lenni, de tenni akartam a szülőfalumért.

Az egyetemi kutatómunkája is Golophoz köthető?

Már 10 éves koromban is érdekelt a történelem, és én magam akartam felkutatni a Golopon található Vay-kastély és a golopi báró Vay család történetét.

Ezt sikerült elérni?

Az alapszakos és mesterszakos diplomamunkámban ezt kutattam, de most a doktorim témája is: báró Vay Miklós életútja.

Fotó: Földházi Árpád

Mikorra fogalmazódott meg önben, hogy közvetlenül is tenni akar Golopért?

Sosem gondoltam volna, hogy Golop polgármestere leszek, de egyetemista éveim alatt sem szakadtam el a településtől. 2006-ban bezárták a kastélyban működő iskolát, és nagyon hamar romlásnak indult az épület. Ezt akartuk megakadályozni, így a kulturális egyesületünkkel kiállításokat szerveztünk azzal a céllal, hogy megóvjuk az épületet, valamint elindítsuk a faluban a kulturális életet. Minden nyári szünetet azzal töltöttem, hogy a kastélyban tárlatvezetéseket tartottam és kiállításokat szerveztem. Ennek a mozgalomnak a hatására döntöttem el, hogy elindulok a választáson, hogy nagyobb mozgástérrel és forrással tehessek a falu fejlődéséért.

Nem volt önben félelem vagy kétely, hogy elbír-e akkora felelősséggel, amit egy település vezetése jelent?

Sokkal inkább attól tartottam, hogy meg tudom-e értetni magam a helybeliekkel és különösképpen a leendő munkatársaimmal. Gondolok itt arra, hogy teljesen más a munkaritmus itt, mint az előző munkahelyemen, Budapesten volt. Itt mindent lépésről lépésre el kell magyarázni, nemcsak kiadni egy-egy feladatot.

Nem fogadták kétkedve, hogy fiatalként polgármester akar lenni?

Természetesen sokan kételkedtek, szoros választáson győztem 2019-ben. Sokaknak tetszett a programom, de nem hittek benne, hogy megvalósítható, mivel fiatal vagyok és nincsenek meg a kapcsolataim vidéken.  Azt hitték, hogy az 5 éves ciklus felénél ott fogom hagyni a polgármesteri széket. Erre rácáfolva a budapesti kapcsolati tőkémet használtam fel a falu érdekében. Ennek nyomán

jelentős bevételi forrássá tettük a turizmust.

Vendégházat építettünk, és másokat is erre ösztönöztünk, hogy ki tudjuk szolgálni a keresletet.

Egyből ment az irányítás? Hallgatnak önre a helybéliek?

A választási kampány során egy nagyon világos programot állítottam össze az elképzeléseimről, s ehhez tartom magam a mai napig. Ehhez természetesen elengedhetetlen a munkatársaim segítsége, akik partnerek a terveim megvalósításában. Sem részükről, sem a helybeliek részéről nem tapasztaltam különösebb ellenállást irányomban.

Eleinte azonban, be kell vallanom, nehezen tudtam megszokni, hogy nemcsak polgármesternek, hanem titkárnőnek, rendezvényszervezőnek, projekt- és falumenedzsernek is kell lennem egyszerre. Nemcsak irányítani kell, hanem mindent megszervezni, és a lebonyolítás, megvalósítás az, amiben több segítséget tudok kapni a helybéliektől és a munkatársaimtól.

Fotó: Földházi Árpád

Milyen Budapesten tanultakat ültetett át a falu mindennapi életébe?

Már az elején tudtam, hogy nem csak polgármester szeretnék lenni, hanem egy teljesen újszerű szemléletet akarok nyújtani a helyi fiataloknak. Tavaly először tartottunk június 4-én trianoni megemlékezést, valamint ünnepséget szerveztünk augusztus 20-ra is. Eleinte azt hittem, hogy elég lesz, ha többnyire Budapestről irányítom a falut, de hamar rájöttem, hogy a polgármesterség nem egy-két napos munka.

Golopon mindenki ismer mindenkit?

Persze, ráadásul mindenki tud mindent, nagyon családias a környezet, bár ennek hátulütője, hogy nehéz beilleszkedni.

2-3 évre szükség van, hogy a Golopra költöző emberek megszokják a közösséget és a falusi létet.

1960-ig folyamatosan nőtt Golop lakossága és elérte az 1060 főt, azóta viszont folyamatosan csökken. Ennek fő oka az elvándorlás vagy az itt élők nem vágnak bele a családalapításba?

A legnagyobb probléma a munkanélküliség, amely magával hozza az elvándorlást is. Nincsenek gyárak a falu környékén, a közmunka pedig – érthető módon – nem érdekli a fiatalokat, éppen ezért fordultunk a turizmus irányába. A falusi CSOK-nak köszönhetően azonban egyre több fiatal költözik Golopra, amely húzóereje a falu fejlődésének is.

Környező falvakból vagy nagyobb városokból költöznek inkább Golopra?

Nagyon változó, de több a városi. Ennek fő oka, hogy az emberek megunták az életet a panellakásokban a pandémia alatt. Éppen ezért fontos, hogy megfelelő programokat, kikapcsolódási lehetőséget biztosítsunk a fiataloknak.

Fotó: Földházi Árpád

Milyen fórumon mondhatják el kéréseiket problémáikat a faluban lakók?

Nyitott polgármesteri hivatalt működtetek, tehát bármikor bejöhetnek hozzám az emberek, mivel csak így lehet látni a valós igényeket.

Volt önben bármiféle kritika az elődeivel szemben? Volt, amit biztosan másképpen szeretett volna csinálni?

Természetesen sok mindent másképp láttam és látok, mint elődeim, de ez érthető. A székesfővárosból érkeztem vissza, haza, egy másfajta szemlélettel, illetve a koromból adódóan is másképp állok a dolgokhoz, az előttem álló kihívásokhoz. Jóval fiatalabban lettem polgármester, mint az elődeim, ezért sok mindent másképp látok, s sokkal nagyobb hangsúlyt fektetek a fiatalokra, a rendezvényekre, s igyekszem olyan körülményeket teremteni a településen belül, ahol jól érzik magukat.

Nem titkolt célom, hogy a fejlesztésekkel hozzájáruljak ahhoz, hogy itt akarjanak családot alapítani a fiatalok,

például egészen idáig nem volt játszótere a településnek, ahol biztonságos körülmények között játszhatnának a gyerekek, vagy első fejlesztéseimhez tartozik az óvoda épületének felújítása, s az épület közvetlen környezetében a nem megfelelő körülmények megszüntetése.

A magyar kormány kiáll a családok mellett, míg a baloldal a bevándorlást se ítéli el. Ön melyik mellett foglal állást?

Egyértelműen a családpolitika mellett. Nagy és összetartó családból származom, én is azt szeretnék, szóval csak ebben látom a jövőt.

Mindennek a család az alapja.

A hivatalban is a családok támogatása van a középpontban.

Mit nyújt Golop a családoknak?

Folyamatos fejlődésen esik át a falu, de emellett magas szintű a közbiztonság, valamint mindenki segíti a másikat.

A szomszédok sokkal jobban vigyáznak a településre, mint a kamerák.

Az állam is összefogja és együttműködik a vidéki településekkel?

A környékbeli településekre jellemző az összefogás, és a helyi képviselő is nagyon sokat tesz a térségért. A kis településeknek össze kell fognia a nagyobb állami támogatásokért, közösen kell fejleszteni a környék infrastruktúráját.

Fotó: Földházi Árpád

Koncz Zsófiát, a térség egyik országgyűlési képviselőjét is sok támadás érte a kora miatt. Erről mi a véleménye?

Zsófit nagyon régóta ismerem, mivel mindketten az ELTE-re jártunk és lakótársak voltunk. Már az egyetemi évei alatt is a környék érdekeit akarta szolgálni. Nagyon sokat dolgozik, és egyértelműen elmondható, hogy az itt élő emberekért tesz mindent.

Baloldali felvetés, hogy a fiatalokat nem tudja megszólítani a Fidesz. Ezt ön is így látja?

Nem gondolnám. Fiatalként közösséget keresünk, és én ezt a Fidelitasban találtam meg. Ezenfelül a család- és otthonteremtési támogatások olyan lehetőségeket nyújtanak a fiataloknak, amire még nem volt példa Magyarországon.

Golop környékén kész házat lehet vásárolni az állami támogatásokból.

Mit üzen azoknak, akik el akarják hagyni a települést?

Inkább kérdezzenek, beszéljenek velünk, hogy megoldást találjunk a problémájukra, mielőtt lépnének. Vállalkozásfejlesztésben is segítséget nyújt az önkormányzat, hogy megtartsa a falu lakosait.

Épp a koronavírus előtt nyitottak a turizmus irányába. A pandémia milyen hatással volt a fejlődésre?

2020-ban viszonylag nagy bevételtől estünk el, viszont a koronavírusnak köszönhetően sokkal nagyobb lett az igény a vidéki vendégházakra és a falusi turizmusra. Az állami támogatásoknak köszönhetően folyamatosan fejlesztettük a falu infrastruktúráját, így az újranyitáskor egy modernebb turizmus fogadta a vendégeket. 2020 és 2021 nyarán szinte végig teltházzal működtek a szálláshelyeink. A felújítások következő szakasza a zöldfelületeket és a kastély kertjét fogja érinteni, amihez személyesen is kötődöm, de tervezzük egy kondipark megépítését és természetesen a járdák és az utak felújítása is tervben van. A legtöbb beruházást a Magyar Falu programnak köszönhetően tudjuk megvalósítani.

Egy ekkora falunak, mint Golop óriási segítséget jelent 5-10 millió forint is.

A faluimázs építését önkormányzaton belül oldják meg?

A férjem rengeteget segít ebben, mivel ő marketinggel foglalkozik, és a közgazdasági alapokat is ő nyújtja számomra.

Önkéntesek is dolgoznak Golop fejlődésén?

Elindítottam egy önkéntes programot is, mert

nem akartam azt, hogy közmunkából éljenek az emberek, de a falut attól még működtetni kell.

Megválasztásomat követően szinte minden hétvégén önkéntes akciókat hirdettem, és parkosítottunk, szemetet szedtünk. Ezekkel a programokkal jó példát állítunk a beköltöző fiatalok elé, erős közösséget építünk.

Mi a sikeres mozgósítás receptje?

Szerintem az, hogy én is aktív részese vagyok a falu életének, a fentebb említett akcióknak, annak ellenére, hogy mellette csinálom a doktorimat.

Fotó: Földházi Árpád

Milyen volt az első hivatali éve?

Megválasztásom után üres kasszát találtam és szinte mindenki felmondott az önkormányzatban, amikor odakerültem. Mindent elölről kellett kezdeni, de nem adtam fel. Ezt látták a falu lakói, és idővel mellém álltak. Mostanra minden pozíció be lett töltve és felálltunk a nehéz helyzetből. Nehezen értették meg az emberek, hogy nem vagyok a faluban egész héten, de elérhetővé tettem magamat online, és egyre többen élnek is ezzel a lehetőséggel, akár a munkaidőn kívül is.

Milyen visszajelzéseket kapott a lakosoktól?

Támogatóimtól nagyon pozitív visszajelzéseket kaptam. Egyre hosszabb a teendők listája, és ha egy fejlesztés csúszik, akkor az ellenállás is erősödik.

Milyen történelmi értékeket kívánnak bemutatni Golopon?

Elsősorban a Vay családot és a kastélyt szeretnénk népszerűsíteni, éppen ezért akarjuk felújítani a kastélyt belülről is. Elsőként azonban a helyiekkel kell megismertetni a családot, hogy büszkék lehessenek arra, hogy hol laknak.

Miket köszönhetünk a Vay családnak?

A borturizmus alapjait fektették le, de az országos politikában is jelen voltak. Közeli kapcsolatot ápoltak Kazinczyval és Jókai Mórral. Abban az időben a bárók nagy többsége németül beszélt, de a Vay család kiállt a magyar nyelv mellett, és a környék kulturális központjává emelte Golopot és környékét. Célunk az, hogy a kastélyt és a kertjének színvonalát felemeljük a történelme alapján kiérdemelt szintre.

Modernizál, de őrzi a település múltját. Miért olyan fontos ez önnek?

Nagyon fontosnak tartom, hogy a gyökerekből táplálkozzunk. Nekem az a fő célom a beruházásokon felül, hogy éljen a település, mert csak az együtt átélt pillanatok visznek előre minket, amivel a saját történelmünket írjuk.

Teljes állású polgármester? Ha nem a települést vezetné, mit csinálna?

Igen, főállású polgármesterként tevékenykedem. Mindemellett kiskorom óta érdekel a kultúra, a történelem, a művészettörténet, a műemlékek. Kiváltképpen a kastélyok és a várak, azok története. Ezért is választottam a történészi szakmát hivatásomnak. Ha nem főállású polgármester lennék, biztosan továbbra is az eredeti érdeklődési körömben tevékenykednék, s tanítanék, kutatnék vagy múzeumban dolgoznék. Azonban most sem mondtam le teljesen ezekről. Bár nagyon kevés időm van rá, de szeretném befejezni a doktori disszertációmat rövid határidőn belül, ezért ha van egy kis szabad időm, azt most is a levéltárakban, könyvtárakban töltöm leginkább, s emellett Golopon is igyekszem élettel megtölteni a Vay kastélyt, folyamatosan fejleszteni a címerkiállításunkat.

Mondhatni, hogy lokálpatrióta?

Igen, ezt a feladatot másképp nem is vállaltam volna.

(Borítókép: Földházi Árpád)


Kedvelje a Makronómot Facebookon!Összesen 21 komment

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Bejelentkezés