Európának vissza kell térnie a gyökereihez – Görög Megoldás vezetője a Makronómnak

2020. február 22. 11:28
A lakosságcsere nem összeesküvés-elmélet – véli Kiriákosz Velopoulosz, a Görög Megoldás nemzeti párt vezetője, aki szerint könyörtelen invázió zajlik Európában, ami veszélyezteti a görög-római kultúrán és a kereszténységen alapuló életmódot. Demográfiáról, az uniós elitek pénzügyi rémuralmáról, a sikeres magyar gazdaságpolitikai példáról és görög szimbólumokat használó szlávokról is beszélt a Makronómnak.
Kiriákosz Velopoulosz újságíró a Görög Megoldás (Ελληνική Λύση) pártvezetője. A pártot 2016 nyarán alapította és a 2019-es választásokon több mint 200 ezer szavazatot kapott, 3,7 százalékkal lett az ötödik párt, így 10 helyet szerzett a görög parlamentben. Ami az EP-választásokat illeti, egy helyet ott is megszerzett, közel 250 ezer szavazattal, 4,18 százalékos eredménnyel.

Ön a „Görög Megoldás” párt alapítója és vezére. Mit képvisel pontosan a párt? Hogyan mutatná be valakinek, aki nem halott róla? 

A Görög Megoldás olyan mozgalom, amely azt állítja, hogy mindenek felett a nemzeti, görög érdek áll. Mottónk, hogy „először Görögország – először a görögök”.

Senkivel sincs problémánk, de számunkra senki sem áll Görögország fölött.

Célunk az ország és polgárainak jóléte, nem pedig az eliteké, akik közömbösek a többség iránt.

A pártja az európai és a görög parlament tagja is. Melyek ma a legnagyobb kihívások európai szinten és Görögországban? Mi erre a „Görög Megoldás”? 

Úgy véljük, hogy az európai népesség összetételének megváltoztatása a legfontosabb probléma, amely két részből áll: demográfiai problémából és illegális bevándorlásból.

A születések csökkenése, a tőlünk eltérő kultúrájú emberek könyörtelen inváziójával párhuzamosan egy új Európát hoz létre,

ami nagyon távol áll a görög-római kultúrától és a kereszténység kulturális elveitől. Ha nem történik változás, Európának hamarosan semmi köze nem lesz ahhoz, ami eddig volt.

Mivel a probléma két részből áll, megfelelő megoldásokat kell találni. Először is, ösztönzők kellenek, hogy saját fiataljaink körében a családalapítást népszerűsítsük. Ez nyilvánvalóan a munkanélküliség csökkentését és a gazdasági jólét növelését jelenti számukra. Közismert, hogy ma már a pénzügyi nehézségek jelentik a leginkább visszatartó tényezőt a családalapításnál.

Ami az illegális bevándorlást illeti, mint az Európai Unió tagjai, meg kell védenünk határainkat – kivéve azt a néhány embert, aki valóban védelemre szorul – az illegális bevándorlóktól, hogy ne lépjenek európai területre. Olyan migrációs nyomást látunk, hogy már invázióról beszélünk, ezzel arányosan kell fellépni. Azokat, akiket letartóztatnak, származási országukba kell visszaszállítani. Közben abba kell hagynunk Törökország finanszírozását, amely elárulja Európát a külföldiek beáramlásának segítésével.

Milyen világ jön el, ha az ön által említett problémákat nem orvosoljuk hamarosan? 

A veszély Európa halála. A túlélésünkről van szó, hiszen olyan emberek áramlanak be Európába rohamos tempóban, akiknek semmi közük hozzánk, és ami a legfontosabb: saját szokásaikat és erkölcseiket akarják bevezetni a mi társadalmainkban, a mi kultúrkörünkben. Elég a nők helyzetére gondolni, hogy érezzük a veszélyt.

A lakosságcsere nem összeesküvés-elmélet.

Európa nem lesz többé keresztény és szabad, a sária és a nikáb törvényeinek óriási térségévé válik. Ezt nem lehet tolerálni.

Nemrég Görögország kormánya elfogadta az „Észak Macedónia” nevet a Macedón Volt Jugoszláv Köztársaság számára a Prespai egyezményben. Mit gondol erről?

Az ókori görög civilizációval és Nagy Sándorral azonosított Macedónia történelmi név „átadása” egy olyan esemény, ami megsértette a görög állampolgárokat.

A görögök hirtelen arra ébredtek, hogy szomszédaik olyan szimbólumokat, neveket és egymással nem összefüggő történelmi eseményeket használnak fel, amelyekhez szláv származásuk miatt semmi közük nincs, 

csakis azért, hogy államuknak valamifajta legitimitást próbáljanak adni.

Mindez egy olyan 25 éves időszakhoz vezetett, amelyben egy a térségbe látogató turista giccsbe hajló, hihetetlenül sovinisztikus megnyilvánulásokkal találkozhatott a szomszéd országban. Szláv szomszédaink, bár tudták az igazságot, gondoskodtak arról, hogy azt eltemessék. 

A görögök részéről elfogadhatatlan, hogy ezen soviniszta érzelmek a macedóniai görögök esetleges kitoloncolásához és országunk megosztásához vezessenek. 

Sajnos mind az előző görög kormány, mind a mai Új Demokrácia csak annyit tettek, hogy tolerálják és ratifikálják a téves Prespai megállapodást, amely csupán Németország és az USA nyomása eredményeként jött létre, az ő saját nemzeti érdekeik miatt, figyelmen kívül hagyva a görög nép nagy többségének akaratát. A görögök szerint ugyanis a megállapodás sérti az ország nemzeti érdekeit és nem ér annyit, hogy mi legyünk Európa jó tanulói. 

A Görög Megoldás ragaszkodik e megállapodás visszavonásához, nem is beszélve arról, hogy szomszédaink napi szinten, provokatív módon megsértik a megállapodást, Görögországot megsértve és nyilvánvalóan figyelmen kívül hagyva a görög polgárokat. Mi nemzeti pártként kötelesek vagyunk megóvni az ország nemzeti érdekeit. Úgy gondoljuk, hogy Görögországnak módjában áll e megállapodást megszüntetni, és visszaadni hazánknak a balkáni térségben betöltött helyét.

Milyen átfogó ideológiai trendeket lát ma a világban?

A jobb és a bal fogalmak már nem léteznek. Létrejött egy ideológiai űr, ami még nincs betöltve. Ugyanakkor úgy gondoljuk, hogy Európának vissza kell térnie a gyökereihez, amelyek a szolidaritás, a racionalitás és a nemzeti érdekek. Minden ideológiából a legjobb elemeket kell megragadni, hogy a 21. század új kihívásaival szembe tudjunk nézni.

2001-ben adott ki egy könyvet a „Globalizáció, az emberiség legnagyobb ellensége” címmel, amelyben hangsúlyozza a globalizáció negatív hatásait. Melyek ezek?

A nagy európai hatalmak által létrehozott „nyitott határok” politikája, amelyet az Európai Unión keresztül kényszerítettek rá a többi országra, kevesebb mint 15 év alatt jelentősen megváltoztatta Európa népességének összetételét, szétszakítva így a társadalmi szövetet illetve a keresztény hit alapját képező erkölcsöket és szokásokat.

Soha nem késő olyan politikákat végrehajtani, amelyek megakadályozzák az óriási léptékű illegális bevándorlást, vagyis a betelepedést, amit humanitárius köpenybe csomagolnak és az európaiak érzelmeire építenek fel, megpróbálva így behatolni az európai kultúrkörbe.

De senki sem hajlandó megválaszolni, hogy miért Európába és nem a gazdag arab országokba irányul a hatalmas illegális bevándorlás.

Az utóbbi időben növekvő trenddé vált az euroszkepticizmus. Mennyire felelős ebben az unió? 

Európa ahelyett, hogy az európai gazdasági uniót valósítaná meg a népek jóléte érdekében, a közös érdekek és célok kiszolgálására, a lehető legrosszabb módon bizonyította azt az évszázados igazságot, miszerint az igazság az erős igaza. 

Egy szűk, Brüsszelben és Berlinben tartózkodó elit pénzügyi érdekei azok, amelyek meghatározták az európai népek „érdekeit”.

Valamennyi európai országban látjuk, hogy a szegények egyre szegényebbek, a gazdagok pedig gazdagabbak, míg az EU-nak pontosan ellenkező célja lenne. Következésképpen adott, hogy az Európai Unió polgárai szkeptikusak az uniós politikákkal szemben, amelyek kialakításában tulajdonképpen nem is vehetnek részt. 

A magyar gazdaságpolitikáról mit gondol?

Görögország példátlan megszorításokat tapasztalt az elmúlt kilenc évben. Hasonló helyzeteket figyeltünk meg más euróövezetbeli országokban, például Spanyolországban, Olaszországban és Portugáliában. Ami minden esetben érvényes volt, de leginkább Görögországban, az a tény, hogy valódi megoldás helyett bosszúálló intézkedéseket vezetett be az unió. 

Nem véletlen, hogy

a megszorító intézkedések többsége kudarcot vallott, ami gazdaságilag fojtja meg az országokat.

A középosztályok eltűnnek, miközben a német kormány többmilliárd eurós nyereségekre tesz szert. 

Orbán Viktor kormányát viszont Magyarország nemzeti érdekei vezérlik, azaz nem a gazdasági elit, hanem a magyar nép érdekei. Ezt minden nap egyértelműen látjuk a magyar emberek életszínvonalának gyors javulásából és a pozitív magyar gazdasági mutatókból, amelyek ezt a szakpolitikai irányt világosan megerősítik.

Hasonlóan a magyar miniszterelnökhöz, önt is populista- és nacionalista jelzőkkel illette a nemzetközi média, pontosabban a Politico és a Reuters. 

Orbán úr kijelentette, hogy országa számára a zárt határok politikája biztosítja a fennmaradást a nemzeti hanyatlás és az iszlamizáció ellen, amit Soros György az európai kontinensre akar erőltetni. 

Mi, mint Görög Megoldás párt, úgy gondoljuk, hogy az „Először Görögország – Először a görögök” mottó az, amely az általános hazafias politikánkat kifejezi. Ez nem egy nacionalista politika, ahogyan provokatív módon próbált ezzel vádolni minket a külföldi média.

Azért neveznek nacionalistának minket, mert a programunkkal a nemzeti érdekeket képviseljük. A görögök jólétét, szuverenitását tartjuk célnak, nem pedig egy olyan helyzet elfogadását, amelyben egy harmadik világbeli gyarmatnak tűnünk, szuverén európai ország helyett.

A külpolitikában hogy alakulnak a görög érdekek és merre kell tartania Görögországnak? 

Többször ismételtem nyilvános kijelentéseimben, hogy Görögország külpolitikájának kifelé tekintőnek, sokrétűnek kell lennie, a nemzeti érdeket fő kritériumként tartva. Törökország például provokatív módon egy kizárólagos gazdasági övezetet próbál létrehozni a líbiai kormánnyal, egy olyan megegyezés keretében, amellyel a líbiai nép nem ért egyet.

Görögországnak már rég megállapodást kellett volna kötnie Haftar tábornokkal, aki nem ismeri el a török provokációt és beavatkozást a líbiai államban. Vagyis ebben az időben az történik, hogy Görögország igazodik a potenciális ellenfeleink érdekeihez, ami egy stratégiai hiba, meg is látjuk majd a következményeit.

Az egydimenziós külpolitika mindig katasztrofális eredményekhez vezet, mivel az azt irányító érdekek nem a nemzet, hanem valamilyen idegen hatalom akarata alá vannak rendelve.

Mit üzenne a magyar olvasóknak? 

A magyar emberek mindig keményen harcoltak az autoriter elnyomás ellen. Most velük közösen azok ellen küzdünk, akik megpróbálják gyengíteni a keresztény-európai hagyományunkat és a történelemünket. „Szobatársak” vagyunk ezen a kontinensen és együtt ellenállunk minden kultúrának, amely megpróbál megváltoztatni minket.


Kedvelje a Makronómot Facebookon!Összesen 28 komment

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.

Egyre többen merik kimondani az igazságot.

Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Bejelentkezés